24 May 2017 – 27 May 2017

De Presence conferentie is een meerdaags evenement gericht op de aanwezigheid van God en genezing vanuit bijbels perspectief. Tijdens deze conferentie zullen internationale sprekers onderwijs geven over genezing en bidden voor de zieken. Ook is er een toerusting van christenen voor de genezingsbediening en een overdracht van zalving.

Onder andere Randy Clark, Bill Johnson, Heidi Baker, Ben Fitzgerald, Jean Luc Trachsel en Mattheus van der Steen zullen deze unieke conferentie bijdragen leveren en zich inzetten voor de bezoekers.

Tijdens de conferentie zal het 250 man sterke Gospel Music Festival koor haar intrede doen. Er wordt al maanden getraind en er zijn hoge verwachtingen. Ook de House of Heroes band zal aanbidding leiden. Voor Jezus alle lof en eer! God troont op de aanbidding van zijn kinderen en er is genezing in Zijn aanwezigheid.

Wij bidden voor en werken aan een doorbraak van krachtige evangelisatie door middel van prediking, het genezen van zieken, wonderen en tekenen. Wij willen miljoenen gered zien worden in Europa. Het verlangen is er om in iedere kerk en bediening die Jezus Christus belijdt als levende Zoon van God een krachtige genezingsbediening te zien. Wij geloven dat God een genezende God is en dat hij zijn genezende kracht wil laten werken door iedere gelovige. Bekijk de promo video opĀ Youtube.

We verwachten bezoekers vanuit heel Europa. Zorg dat je erbij bent en maak gebruik van het scherpe Early Bird aanbod.

Er is babyopvang en er is een geweldig kinderprogramma verzorgd door de Katapult voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Alle sprekers:

Bill Johnson
Randy Clark
Mattheus van der Steen
Ben Fitzgerald
Jean-Luc Trachsel
Heidi Baker
Paul Manwaring
Peter Wenz
Carlos Payan
Jean-Michel Tour

Studenten van de School of Supernatural Heroes hebben reeds toegang tot de volledige conferentie.

English

The Presence conference is a 4-day conference focused on the presence of God and healing from a biblical perspective. The Association of International Healing Ministries (IAHM) is behind the conference. During the conference international speakers will give teachings about healing and pray for the sick. There is also a training for christians for the healing ministry and impartation of healing anointing.

Randy Clark, Bill Johnson, Heidi Baker, Ben Fitzgerald, Jean Luc Trachsel and Mattheus van der Steen among others, will give their best and really pour into the visitors.

At the conference the Gospel Music Festival choir of 250 people will sing high praises. Months of training and preparation have been put into this event. Expectations are very high. Also the House of Heroes band will lead worship. All the honor and glory to Jesus! God enthrones on the worship of His people and there is healing in His presence.

We pray and work for a breakthrough of evangelism accompanied with powerful preaching, healing the sick, wonders and signs. We want to see millions saved in Europe. There is a vision to see every church and ministry who confesses Jesus Christ as the living Son of God to move in mighty healing miracles. We believe God is a healing God and He wants healing power to work through every believer. Check the promo video onYoutube.

We expect people to come from the whole continent of Europe and beyond. Be sure you are coming and make use of the Early Bird tickets.

There is baby daycare available and also a fantastic childrens program for kids from 4-12 years old.

All speakers:

Bill Johnson
Randy Clark
Mattheus Van der Steen
Ben Fitzgerald
Jean-Luc Trachsel
Heidi Baker
Paul Manwaring
Peter Wenz
Carlos Payan
Jean-Michel Tour

For more information please visit www.presence2017.nl

Berencamperweg 12, Nijkerk, Nederland